Kinh tế vận hành hệ thống điện

EM4616 – Tài liệu Kinh tế vận hành hệ thống điện

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Kinh tế vận hành hệ thống điện mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng Kinh tế vận hành hệ thống điện

Dưới đây chỉ là minh họa một file, mọi người xem toàn bộ file trong thư mục bên dưới nhé.

2. Bài tập môn học

Dưới đây chỉ là minh họa một file, mọi người xem toàn bộ file trong thư mục bên dưới nhé.

3. Test Form

Dưới đây chỉ là minh họa một file, mọi người xem toàn bộ file trong thư mục bên dưới nhé.

4. Bài tập nhóm (thuyết trình)

Tài liệu môn Kinh tế tài nguyên môi trường

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top