Khóa học Chuyên đề Firewall ASA

Khóa học Chuyên đề Firewall ASA

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Chuyên đề Firewall ASA hoàn toàn miễn phí. Sau khóa học người học có thể lắp đặt, cấu hình, chẩn đoán lỗi và vận hành thiết bị tường lửa Firewall ASA của hãng Cisco, hiểu được cơ chế hoạt động của IPsec VPN/SSL VPN và triển khai được kỹ thuật này trên Cisco Router và Firewall ASA.

Nội dung khóa học Chuyên đề Firewall ASA

Khóa học được tổ chức theo giáo trình đào tạo chuyên gia bảo mật mạng quốc tế CCNA Security (Chiếm 35% kiến thức của khóa học CCNA Security) và CCNP Security (300-209 SIMOS, 300-206 SENSS) của học viện mạng Cisco.

Phương thức học gồm 2 phần: học lý thuyết kèm thực hành, thực hành trên thiết bị Router, Switch thật hoặc giả lập bằng một trong các phần mềm miễn phí Cisco Packet Tracer, Unetlab, GNS3.

Nội dung khóa học

Nội dung của khóa học Chuyên đề Firewall ASA tập trung vào việc phân tích cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị mạng như máy tính, Switch, Router và Firewall; cũng như cơ chế hoạt động của các giao thức mạng. Khóa học đề cập đến các kỹ thuật sử dụng trên hệ thống mạng LAN nội bộ trong doanh nghiệp, phòng net, và gia đình, cũng như các kỹ thuật sử dụng trên hệ thống mạng diện rộng WAN mà nhiều doanh nghiệp và tổ chức đang sử dụng.

Đặc biệt, khóa học tập trung vào việc phân tích cơ chế hoạt động của thiết bị tường lửa Firewall ASA, cách thức cấu hình, kiểm tra và đánh giá mức độ bảo mật của hạ tầng mạng trong doanh nghiệp.

Khóa học chuyên đề Fireware ASA này dành cho:

Khóa học Chuyên đề Firewall ASA này Phù hợp cho kỹ sư triển khai mạng, nhân viên IT quản lý hạ tầng mạng, cũng như sinh viên và học viên đã tham gia khóa học “Chuyên gia quản trị mạng quốc tế CCNA Routing và Switching” hoặc mới bắt đầu tiếp cận lĩnh vực bảo mật mạng máy tính.

Nó cũng Phù hợp với sinh viên chuyên ngành mạng máy tính, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.

Tải khóa học Chuyên đề Firewall ASA

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top