Việt toán ứng dụng và tin học

Tổng hợp tài liệu các môn cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc viện toán ứng dụng và tin học – Đại học Bách Khoa Hà Nội

MI2036 - Xác suất thống kê và tín hiệu ngẫu nhiên

MI2036 – Xác suất thống kê và tín hiệu ngẫu nhiên

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn MI2036 – Xác suất thống kê và tín hiệu ngẫu nhiên mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Đề cương môn học 2. Đề thi tổng hợp 3. Sách xác suất thống kê và tín hiệu […]

MI2036 – Xác suất thống kê và tín hiệu ngẫu nhiên Read More »

MI3180 - Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm

MI3180 – Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn MI3180 – Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng môn học Trong thư mục này bao gồm nhiều bài giảng của các thầy cô khác

MI3180 – Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm Read More »

đề thi giữa kỳ đại số tuyến tính bách khoa

Tổng hợp đề thi giữa kỳ Đại số các nhóm ngành

Dưới đây là tổng hợp các file đề thi giữa kỳ đại số mà mình sưu tầm được. Các nhóm ngành 123 đều có thể ôn chung được nhé, vì cơ bản các dạng nó như nhau chỉ chênh về độ khó, nhóm ngành 12 thì có thêm 1 số kiến thức khác. Thế nên

Tổng hợp đề thi giữa kỳ Đại số các nhóm ngành Read More »

Phương pháp tính và matlab CTTT

MI2110Q – Tài liệu môn Phương pháp tính và matlab CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Lập trình hướng đối tượng CTTT dành cho chương trình tiên tiến mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. Các bạn chương trình chuẩn cũng có thể tham khảo nhé vì đa phần

MI2110Q – Tài liệu môn Phương pháp tính và matlab CTTT Read More »

Tài liệu môn phương pháp số MI3042

Tài liệu môn phương pháp số MI3042

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn phương pháp số MI3042 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn phương pháp số Trong đây có một số file bài giảng, các bạn

Tài liệu môn phương pháp số MI3042 Read More »

Tài liệu môn Toán rời rạc hust

Tổng hợp tài liệu môn toán rời rạc

Dưới đây là tổng hợp tài liệu môn toán rời rạc dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 1. Giáo trình toán rời rạc 2. Slide bài giảng Trong thư mục bên dưới gồm nhiều file slide theo các bài/ chương. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé,

Tổng hợp tài liệu môn toán rời rạc Read More »

Tài liệu xác suất thống kê CTTT

Tài liệu môn xác suất thống kê CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn xác suất thống kê (CTTT) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Giáo trình xác suất thống kê CTTT Cuốn giáo trình này tên tiếng anh là Probability and Statistics for Engineers and Scientisst 2. Bài

Tài liệu môn xác suất thống kê CTTT Read More »

bộ đề cuối kỳ đại số hust

Tập đề thi cuối kỳ Đại số tuyến tính

Dưới đây là tổng hợp các đề thi cuối kỳ Đại số tuyến tính qua các năm dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đề thi vẫn được update liên tục. 1. Tập đề thi cuối kỳ Đại số tuyến tính – V1 (10.01.2021) Tài liệu được trích ra từ: Tài

Tập đề thi cuối kỳ Đại số tuyến tính Read More »

Scroll to Top