Tài liệu xác suất thống kê CTTT

Tài liệu môn xác suất thống kê CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn xác suất thống kê (CTTT) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Giáo trình xác suất thống kê CTTT

Cuốn giáo trình này tên tiếng anh là Probability and Statistics for Engineers and Scientisst

2. Bài giảng của cô Thủy (Tiếng anh) CTTT

Trong thư mục là tổng hợp bài giảng tiếng anh của cô Thủy. Các bạn vào để xem toàn bộ nhé.

3. Tổng hợp đề thi giữa kỳ, cuối kỳ

Tài liệu môn Tin học kinh tế cơ sở

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top