Viện sinh phẩm

Công nghệ thực phẩm đại cương - BF3513

Tài liệu Công nghệ thực phẩm đại cương – BF3513

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Công nghệ thực phẩm đại cương – BF3513 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học 2. Đề thi công nghệ thực phẩm đại cương

Tài liệu Công nghệ thực phẩm đại cương – BF3513 Read More »

Hóa sinh và thí nghiệm hóa sinh BF3507

Tài liệu Hóa sinh và thí nghiệm hóa sinh BF3507

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Hóa sinh và thí nghiệm hóa sinh BF3507 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học BÀI GIẢNG CHIA LÀM NHIỀU CHƯƠNG, MỌI NGƯỜI XEM

Tài liệu Hóa sinh và thí nghiệm hóa sinh BF3507 Read More »

Kỹ thuật các Quá trình trong CNTP III - BF2573E

Tài liệu Kỹ thuật các Quá trình trong CNTP III – BF2573E

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Kỹ thuật các quá trình CNTP I – BF2571E mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học Xem toàn bộ bài giảng trong thư mục

Tài liệu Kỹ thuật các Quá trình trong CNTP III – BF2573E Read More »

Kỹ thuật các quá trình CNTP I - BF2571E

Tài liệu Kỹ thuật các quá trình CNTP I – BF2571E

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Kỹ thuật các quá trình CNTP I – BF2571E mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học Xem và tải toàn bộ bài giảng trong

Tài liệu Kỹ thuật các quá trình CNTP I – BF2571E Read More »

Nhập môn công nghệ thực phẩm BF2511E

Tài liệu Nhập môn công nghệ thực phẩm BF2511E

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Nhập môn công nghệ thực phẩm BF2511E mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học Xem toàn bộ bài giảng trong thư mục 2. Bài

Tài liệu Nhập môn công nghệ thực phẩm BF2511E Read More »

Technical Writing and Presentation BF2020

Tài liệu môn Technical Writing and Presentation BF2020

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Technical Writing and Presentation BF2020 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Sách và tài liệu lớp học Trong thư mục bao gồm nheiefu sách và tài liệu

Tài liệu môn Technical Writing and Presentation BF2020 Read More »

Scroll to Top