Kỹ thuật các quá trình CNTP I - BF2571E

Tài liệu Kỹ thuật các quá trình CNTP I – BF2571E

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Kỹ thuật các quá trình CNTP I – BF2571E mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Xem và tải toàn bộ bài giảng trong thư mục

2. Bài tập Kỹ thuật các quá trình CNTP I

3. Đề thi cuối kỳ

đề thi Kỹ thuật các quá trình CNTP I - BF2571E

Tài liệu Nhập môn công nghệ thực phẩm BF2511E

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top