BF5577 - Đồ án chuyên ngành CNTP (Thiết kế)

BF5577 – Đồ án chuyên ngành CNTP (Thiết kế)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF5577 – Đồ án chuyên ngành CNTP (Thiết kế) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Tổng hợp đồ án

Các file tài liệu các bạn xem trong thư mục nhé

BF5577 - Đồ án chuyên ngành CNTP (Thiết kế)

BF5541 – Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top