trường điện – điện tử

Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng

Tài liệu môn Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Sách Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng (GS.TS. Nguyễn Công Hiền TS. Nguyễn Phạm Thục Anh) Tài liệu môn

Tài liệu môn Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng Read More »

Scroll to Top