đồ họa

Khóa học làm chủ Photoshop CC 2020 - Huy Quần Hoa

Khóa học làm chủ Photoshop CC 2020 – Huy Quần Hoa

Chia sẻ khóa học làm chủ Photoshop CC 2020 – Huy Quần Hoa miễn phí. Khóa học cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu nhất về photoshop, chỉnh sửa và ghép ảnh. Mô tả về khóa học làm chủ Photoshop CC 2020 – Huy Quần Hoa Bạn tìm kiếm các tài liệu …

Khóa học làm chủ Photoshop CC 2020 – Huy Quần Hoa Read More »

Khóa học Figma từ căn bản đến thực chiến -

Khóa học Figma từ căn bản đến thực chiến – Telos Agency

Chia sẻ khóa học Figma từ căn bản đến thực chiến của Telos Agency trên nền tảng Udemy miễn phí. Khóa học cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu nhất về figma từ kinh nghiệm 2 năm giảng dạy của tác giả. Mô tả về khóa học Figma từ căn bản đến …

Khóa học Figma từ căn bản đến thực chiến – Telos Agency Read More »

Scroll to Top