Biên tập video, hình ảnh

Download Red Giant Trapcode Suite 16

Download Red Giant Trapcode Suite 16 + Hướng dẫn cài đặt

Tài liệu HUST chia sẻ cho các bạn link download Red Giant Trapcode Suite 16 full và hướng dẫn cài đặt phần mềm chi tiết. Đây là phần mềm mạnh mẽ để mô phỏng và mô hình hóa các hạt và áp dụng các hiệu ứng 3D trong việc tạo ra các hình ảnh chất […]

Download Red Giant Trapcode Suite 16 + Hướng dẫn cài đặt Read More »

Tải TechSmith Camtasia Studio 2023

Tải TechSmith Camtasia Studio 2023 – Quay và chỉnh sửa video

Tài liệu HUST chia sẻ cho các bạn link tải phần mềm TechSmith Camtasia Studio 2023 và hướng dẫn cài đặt phần mềm. Đây là phần mềm quay video màn hình và biên tập, chỉnh sửa video mạnh mẽ của nhà TechSmith. Giới thiệu phần mềm Camtasia Studio 2023 Camtasia Studio 2023 là một công

Tải TechSmith Camtasia Studio 2023 – Quay và chỉnh sửa video Read More »

Scroll to Top