Khoa công nghệ hóa học

Tổng hợp tài liệu các môn cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc Khoa công nghệ hóa học – Đại học Bách Khoa Hà Nội

tài liệu môn Tài liệu môn Bơm quạt máy nén

Tài liệu môn Bơm quạt máy nén

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn bơm quạt máy nén mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Giáo trình môn học 2. Đề thi bơm quạt máy nén Trong thư mục bao gồm

Tài liệu môn Bơm quạt máy nén Read More »

TÀI LIỆU XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

CH3800 – Tài liệu môn Xây dựng công nghiệp

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn xây dựng công nghiệp mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học 2. Tiểu luận xây dựng công nghiệp Tài liệu môn thiết kế

CH3800 – Tài liệu môn Xây dựng công nghiệp Read More »

TÀI LIỆU MÔN HÓA SINH ĐẠI CƯƠNG

Tài liệu môn Hóa sinh đại cương CH2014

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Hóa sinh đại cương CH2014 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Slide bài giảng Hóa sinh 2. Tiểu luận hóa sinh đại cương Tiểu luận môn

Tài liệu môn Hóa sinh đại cương CH2014 Read More »

Phương pháp số trong CNHH

CH3454 – Phương pháp số trong công nghệ hóa học

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu phương pháp số trong công nghệ hóa học mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học Thư mục gồm nhiều file, các bạn xem và

CH3454 – Phương pháp số trong công nghệ hóa học Read More »

NHẬP MÔN KỸ THUẬT HÓA HỌC

CH2000 – Tài liệu Nhập môn kỹ thuật hóa học

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nhập môn kỹ thuật hóa học mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Slide môn học 2. Tổng hợp báo cáo tham quan nhà máy + đồ án

CH2000 – Tài liệu Nhập môn kỹ thuật hóa học Read More »

Scroll to Top