phân tích bằng công cụ

Tài liệu môn Phân tích bằng công cụ

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu phân tích bằng công cụ mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập phân tích công cụ

Thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

3. Đề thi giữa kỳ phân tích bằng công cụ

Thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

4. Đề thi cuối kỳ

đè thi cuối kỳ phân tích bằng công cụ

5. Thực hành phân tích bằng công cụ

6. Tài liệu tham khảo

Thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

Tài liệu môn Ontology và WEB ngữ nghĩa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top