AEP

TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC AEP - NEU

[NEU] Tài liệu môn Tuyển dụng nhân lực AEP

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Tuyển dụng nhân lực AEP trường đại học kinh tế quốc dân NEU mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Đề thi cuối kỳ tuyển dụng nhân lực …

[NEU] Tài liệu môn Tuyển dụng nhân lực AEP Read More »

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC AEP - NEU

[NEU] Tài liệu môn Quản trị chiến lược AEP

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu quản trị chiến lược AEP trường đại học kinh tế quốc dân NEU mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Đề thi cuối kỳ 2. Đề thi giữa …

[NEU] Tài liệu môn Quản trị chiến lược AEP Read More »

Scroll to Top