TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC AEP - NEU

[NEU] Tài liệu môn Tuyển dụng nhân lực AEP

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Tuyển dụng nhân lực AEP trường đại học kinh tế quốc dân NEU mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Đề thi cuối kỳ tuyển dụng nhân lực

2. Slide bài giảng

3. Course Text

Tài liệu môn Quản trị thù lao lao động AEP – NEU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top