QUẢN TRỊ THÙ LAO LAO ĐỘNG AEP - NEU

[NEU] Tài liệu môn Quản trị thù lao lao động AEP

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Quản trị thù lao lao động AEP trường đại học kinh tế quốc dân NEU mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Đề thi giữa kỳ quản trị thù lao lao động AEP

2. Slide bài giảng

3. Sách môn học

Tài liệu môn Quản trị chiến lược AEP – NEU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top