tin học văn phòng

Khóa học Lập trình VBA nâng cao trong Excel

Khóa học Lập trình VBA nâng cao trong Excel

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Lập trình VBA nâng cao trong Excel tiếng việt miễn phí. Khoá học sẽ đem đến cho bạn những kiến thức được đúc kết từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc như một Business Analyst của giảng viên. Nội dung khóa Lập trình VBA nâng cao […]

Khóa học Lập trình VBA nâng cao trong Excel Read More »

Microsoft Power BI Desktop, Business Intelligence trong tầm tay

Khóa học Microsoft Power BI Desktop, Business Intelligence trong tầm tay

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Microsoft Power BI Desktop, Business Intelligence trong tầm tay. Khóa học cung cấp cho các bạn những kiến thức nền tảng ban đầu về lý thuyết Data Warehouse, Data Modelling, thực hiện mô hình ngôi sao trong cơ sở dữ liệu (Star Schema) và

Khóa học Microsoft Power BI Desktop, Business Intelligence trong tầm tay Read More »

Scroll to Top