Trường Cơ Khí

Tổng hợp tài liệu các môn cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc trường cơ khí SME – Đại học Bách Khoa Hà Nội

các phương pháp gia công tinh

ME4122(Q) – Tài liệu môn các phương pháp gia công tinh

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn các phương pháp gia công tinh mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng môn các phương pháp gia công tinh CÁC BẠN XEM TOÀN BỘ BÀI GIẢNG TRONG THƯ MỤC NHÉ. 2. Sách tham …

ME4122(Q) – Tài liệu môn các phương pháp gia công tinh Read More »

ME3081 - Tài liệu môn thiết kế hệ thống cơ điện tử

ME3081 – Tài liệu môn thiết kế hệ thống cơ điện tử

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn thiết kế hệ thống CĐT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng môn thiết kế hệ thống cơ điện tử CÁC BẠN XEM TOÀN BỘ BÀI GIẢNG TRONG THƯ MỤC NHÉ. 2. Mẫu báo …

ME3081 – Tài liệu môn thiết kế hệ thống cơ điện tử Read More »

Nhập môn Cơ điện tử CTTT

Tài liệu Nhập môn Cơ điện tử CTTT (Fundamental of Mechatronics)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Nhập môn Cơ điện tử CTTT (Fundamental of Mechatronics) dành cho chương trình tiên tiến mà mình sưu tầm được. Ngoài ra mọi người có thể tham khảo thêm tài liệu của chương trình thường nhé. 1. Bài giảng môn học Toàn bộ bài giảng trong …

Tài liệu Nhập môn Cơ điện tử CTTT (Fundamental of Mechatronics) Read More »

Đồ họa kỹ thuật CTTT (Vẽ 1)

Tài liệu môn Đồ họa kỹ thuật CTTT (Vẽ 1)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Đồ họa kỹ thuật (Vẽ 1) dành cho CTTT mà mình sưu tầm được. Ngoài ra mọi người có thể tham khảo thêm tài liệu của chương trình thường nhé. 1. Bài giảng Đồ họa kỹ thuật CTTT (Vẽ 1) Tài liệu môn Cơ Khí đại …

Tài liệu môn Đồ họa kỹ thuật CTTT (Vẽ 1) Read More »

tài liệu Tự động hóa thủy khí

ME5510 – Tài liệu môn Tự động hóa thủy khí

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn TĐH thủy khí mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học 2. Đề thi tự động hóa thủy khí Các bạn xem toàn bộ …

ME5510 – Tài liệu môn Tự động hóa thủy khí Read More »

Scroll to Top