Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP III - BF3533

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP III – BF3533

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II – BF3532 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng quá trình và thiết bị CNTP III Trong thư […]

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP III – BF3533 Read More »

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II - BF3532

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II – BF3532

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II – BF3532 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng quá trình và thiết bị CNTP II Xem toàn

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II – BF3532 Read More »

Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm BF3525

Tài liệu Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm BF3525

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm BF3525 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực

Tài liệu Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm BF3525 Read More »

Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm - BF3524

Tài liệu Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm – BF3524

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm – BF3524 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm

Tài liệu Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm – BF3524 Read More »

Vật lý học thực phẩm BF3522

Tài liệu môn Vật lý học thực phẩm – BF3522

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật lý học thực phẩm – BF3522 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng Vật lý học thực phẩm Xem toàn bộ bài giảng trong

Tài liệu môn Vật lý học thực phẩm – BF3522 Read More »

Công nghệ thực phẩm đại cương - BF3513

Tài liệu Công nghệ thực phẩm đại cương – BF3513

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Công nghệ thực phẩm đại cương – BF3513 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học 2. Đề thi công nghệ thực phẩm đại cương

Tài liệu Công nghệ thực phẩm đại cương – BF3513 Read More »

Scroll to Top