Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm - BF3524

Tài liệu Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm – BF3524

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm – BF3524 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm

Xem toàn bộ bài giảng trong thư mục

2. Bài thi cuối kỳ

3. Sách giáo trình

Gi áo trình phân tích hóa học thực phẩm

Tài liệu Vật lý học thực phẩm – BF3522

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top