BF5539 - Thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí

BF5539 – Thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF5539 – Thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài tập

Các bạn xem toàn bộ file trong thư mục nhé

bài tập BF5539 - Thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí

2. Phần mềm CoolPack

BF5526 – Quản lý chất lượng toàn diện chuỗi cung ứng TP

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top