Khóa học Brand Marketing Finance Tài chính ứng dụng trong Brand Marketing

Khóa học Brand Marketing Finance: Tài chính ứng dụng trong Brand Marketing

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Brand Marketing Finance: Tài chính ứng dụng trong Brand Marketing hoàn toàn miễn phí. Khóa học giúp bạn trang bị kiến thức tài chính nền tảng để bạn có thể hoạch định, đánh giá hiệu quả của các hoạt động thông qua lăng kính tài chính.

Nội dung khóa học Brand Marketing Finance

Việc tung ra sản phẩm mới, triển khai các chương trình khuyến mãi, và thực hiện các hoạt động truyền thông là những nhiệm vụ quan trọng của những người làm marketing nhằm giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm. Trước khi được phê duyệt ngân sách thực hiện, các nhà tiếp thị cũng phải có khả năng chứng minh rằng dự án của họ đảm bảo nguồn tiền và tỷ suất lợi nhuận cần thiết.

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về tài chính cơ bản, từ đó bạn có thể lập kế hoạch và đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing thông qua góc nhìn tài chính.

Nội dung khóa học Brand Marketing Finance

Nội dung khóa học

 • Buổi 1 – Overview
 • Buổi 2 – Classification of Costs
 • Buổi 3 – 3 Core Financial Statements
 • Buổi 4 – P&L Statement Breakdown
 • Buổi 5 – Improving Gross Profit
 • Buổi 6 – What is Return On Investment (ROI)?
 • Buổi 7 – Annual A&P Budgeting Process
 • Buổi 8 – Business Case – Innovation from Brand Marketing & Finance Viewpoints
 • Buổi 9 – Quiz

Khóa học Brand Marketing Finance dành cho:

 • Người làm marketing (Marketing Manager, Marketing Director, Category Manager) cần cải thiện & đánh giá hiệu quả của các hoạt động bằng góc nhìn của tài chính.  
 • Học viên muốn trang bị kiến thức tài chính doanh nghiệp để hỗ trợ công việc, cần hệ thống hóa kiến thức tài chính.

Tải khóa học Brand Marketing Finance: Tài chính ứng dụng trong Brand Marketing

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top