Viện vật lý kỹ thuật

Tổng hợp tài liệu các môn cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc viện vật lý kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội

ebook vật lý đại cương 1

Ebook Vật lý đại cương 1 (Trắc nghiệm & tự luận) – thi giữa kỳ, cuối kỳ

Vật lý đại cương 1 là một trong những môn đại cương mà hầu hết các sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (RHUST) đều phải học qua ít nhất một lần trong đời. Đây là một học phần tuy không quá khó nhưng đòi hỏi sinh viên phải có sự chăm chỉ …

Ebook Vật lý đại cương 1 (Trắc nghiệm & tự luận) – thi giữa kỳ, cuối kỳ Read More »

Ebook Vật lý đại cương 2 tài liệu HUST

Ebook Vật lý đại cương 2 (Trắc nghiệm & tự luận) – thi giữa kỳ, cuối kỳ

Vật lý đại cương 2 là một trong những môn đại cương mà hầu hết các sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (RHUST) đều phải học qua ít nhất một lần trong đời. Đây là một học phần tuy không quá khó nhưng đòi hỏi sinh viên phải có sự chăm chỉ …

Ebook Vật lý đại cương 2 (Trắc nghiệm & tự luận) – thi giữa kỳ, cuối kỳ Read More »

Vật lý đại cương 2 CTTT

Tài liệu môn Vật lý đại cương 2 CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Vật lý đại cương 2 CTTT dành cho chương trình tiên tiến mà mình sưu tầm được từ lớp CTT. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu …

Tài liệu môn Vật lý đại cương 2 CTTT Read More »

tổng ôn vật lý điện tử

Video tổng ôn Vật lý điện tử giữa kỳ và cuối kỳ – HUST

Dưới đây là tổng hợp video Video tổng ôn Vật lý điện tử giữa kỳ và cuối kỳ – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Video được quay bởi Bcorn. Video tổng ôn Vật lý điện tử giữa kỳ Video tổng ôn VL điện tử giữa kỳ Video tổng ôn môn Tin học đại cương …

Video tổng ôn Vật lý điện tử giữa kỳ và cuối kỳ – HUST Read More »

Tổng ôn Vật lý đại cương 2

Video tổng ôn Vật lý đại cương 2 giữa kỳ và cuối kỳ – HUST

Dưới đây là tổng hợp video Video tổng ôn Vật lý đại cương 2 giữa kỳ và cuối kỳ – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Video được quay bởi Bcorn. Video tổng ôn Vật lý đại cương 2 giữa kỳ Video tổng ôn VLĐC 2 cuối kỳ Video số 1: Video số 2 Video …

Video tổng ôn Vật lý đại cương 2 giữa kỳ và cuối kỳ – HUST Read More »

tổng ôn vật lý đại cương 1

Video tổng ôn Vật lý đại cương 1 giữa kỳ và cuối kỳ – HUST

Dưới đây là tổng hợp video Video tổng ôn Vật lý đại cương 1 giữa kỳ và cuối kỳ – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Video được quay bởi Bcorn. Video tổng ôn Vật lý đại cương 1 giữa kỳ Video tổng ôn VLĐC 1 cuối kỳ Record môn Kỹ thuật vi xử lý …

Video tổng ôn Vật lý đại cương 1 giữa kỳ và cuối kỳ – HUST Read More »

công cụ xử lý báo cáo thí nghiệm vật lý đại cương

Công cụ xử lý báo cáo thí nghiệm Vật lý đại cương 1 2 3

Gần đây, trong một lần tìm tài liệu thì mình có tải được 1 tool xử lý báo cáo thí nghiệm Vật lý đại cương của thầy Đức (có lẽ là cái mà thầy dùng để tạo báo cáo mẫu); thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn tool xử lý báo cáo …

Công cụ xử lý báo cáo thí nghiệm Vật lý đại cương 1 2 3 Read More »

tài liệu môn Tài liệu môn Vật lý điện tử

PH3330/PH1204 – Tài liệu môn Vật lý điện tử

Dưới đây là tổng hợp tài liệu môn Vật lý điện tử dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 1. Giáo trình Vật lý điện tử Cuốn giáo trình bao gồm 2 phần. Các bạn xem và tải ở trong thư mục nhé. 2. Bài tập môn học 3. Đề cương …

PH3330/PH1204 – Tài liệu môn Vật lý điện tử Read More »

Scroll to Top