ebook vật lý đại cương 1

Ebook Vật lý đại cương 1 (Trắc nghiệm & tự luận) – thi giữa kỳ, cuối kỳ

Vật lý đại cương 1 là một trong những môn đại cương mà hầu hết các sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (RHUST) đều phải học qua ít nhất một lần trong đời. Đây là một học phần tuy không quá khó nhưng đòi hỏi sinh viên phải có sự chăm chỉ đào sâu lý thuyết và dựa vào đó để làm các bài tập.

Để giúp các bạn sinh viên có thể có được một tài liệu Vật lý đại cương 1 chất lượng, dùng cho các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ chỉ trong 1 cuốn mà không phải cần sử dụng quá nhiều file khác nhau nên mình và team Tài Liệu HUST đã cùng nhau biên soạn ra cuốn Ebook Vật lý đại cương 2 này. Cuốn sách này đầy đủ cho các nhóm ngành chương trình chuẩn (tiên tiến thì mình không biết).

Nội dung cuốn Ebook Vật lý đại cương 1

1. Bài tập trắc nghiệm các chương (theo bộ câu hỏi mới nhất của thầy Đức)

  • Chương 1: Động học chất điểm
  • Chương 2 – 3: Động lực học chất điểm – hệ chất điểm
  • Chương 4: Năng lượng
  • Chương 5: Trường hấp dẫn
  • Chương 6: Dao động – sóng
  • Chương 7: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học
  • Chương 8: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

2. Tổng hợp các công thức quan trọng (theo Vũ Tiến Lâm)

3. Tổng hợp một số đề thi giữa kỳ

Download cuốn Ebook Vật lý đại cương 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top