Tài liệu môn Cơ học lượng tử

Tài liệu môn Cơ học lượng tử

Dưới đây là tổng hợp tài liệu môn cơhọc lượng tử dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

1. Bài tập các chương cơ học lượng tử

2. Đề thi giữa kỳ và đáp án

3. Đề thi cuối kỳ và đáp án

Tài liệu môn kỹ thuật nhiệt

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top