Tài liệu môn Kỹ thuật nhiệt

Tài liệu môn Kỹ thuật nhiệt

Dưới đây là tổng hợp tài liệu môn kỹ thuật nhiệt dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

1. Sách giáo trình kỹ thuật nhiệt

2. Sách bài tập cơ sở KTN

3. Slide bài giảng

4. Một số đề thi giữa kì

5. Gợi ý giải 33 câu trong đề thi KTN

Tài liệu môn IOT và ứng dụng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top