Tài liệu môn Kỹ thuật nhiệt

Tài liệu môn Kỹ thuật nhiệt

Dưới đây là tổng hợp tài liệu môn kỹ thuật nhiệt dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

1. Sách giáo trình kỹ thuật nhiệt

2. Sách bài tập cơ sở KTN

3. Slide bài giảng

4. Một số đề thi

5. Gợi ý giải 33 câu trong đề thi KTN

6. Tổng hợp tài liệu mới update

Trong thư mục này bao gồm sách giáo trình, bài giảng, bài tập, tài liệu ôn thi cuối kỳ và nhiều tài liệu khác đã được phân chia rõ ràng theo các thư mục. Các bạn có thể vào xem rồi tải về nhé.

Tổng hợp tài liệu kỹ thuật nhiệt mới update

Tài liệu môn IOT và ứng dụng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top