Tài liệu môn IOT và ứng dụng

Tài liệu môn IOT và ứng dụng (IT4735 HUST)

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn hệ nhúng (Embedded System) của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Slides IOT và ứng dụng

Trong thư mục có các bộ bài giảng của các thầy cô, các bạn vào thư mục xem toàn bộ nhé

2. Bài tập lớn môn học

Tài liệu bài học lớn IOT và ứng dụng đã được update mới, các bạn vào thư mục xem toàn bộ nhé

3. Tài liệu ôn thi

4. Trắc nghiệm IOT và ứng dụng

Tài liệu môn Introduction DataScience

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top