Khoa công nghệ dệt may

TÀI LIỆU MÔN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGÀNH MAY

Tài liệu môn Quản lý chất lượng ngành may – TEX3022

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quản lý chất lượng ngành may mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học 2. Đề cương quản lý chất lượng sản phẩm may …

Tài liệu môn Quản lý chất lượng ngành may – TEX3022 Read More »

CÔN NGHỆ GIA CÔNG SẢN PHẨM MAY

TEX3112/TEX4342 – Tài liệu môn Công nghệ gia công sản phẩm may

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu CN gia công sản phẩm may mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng và tài liệu môn học Trong thư mục bài giảng bao gồm nhiều …

TEX3112/TEX4342 – Tài liệu môn Công nghệ gia công sản phẩm may Read More »

Scroll to Top