Khoa công nghệ dệt may

Tài liệu tiếng anh chuyên ngành dệt may

Tài liệu tiếng anh chuyên ngành dệt may

Dưới đây là tổng hợp các file Tài liệu tiếng anh chuyên ngành dệt may mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Từ điển tiếng anh chuyên ngành Dưới đây là bản dự thảo từ điển tiếng anh chuyên ngành dệt may bao gồm các từ […]

Tài liệu tiếng anh chuyên ngành dệt may Read More »

Tài liệu môn Đại cương công nghệ sợi dệt (TEX3011)

Tài liệu môn Đại cương công nghệ sợi dệt (TEX3011)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Đại cương công nghệ sợi dệt (TEX3011) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Báo cáo môn học Dưới đây là báo cáo bài tập nhóm với chủ đề “TÌM HIỂU VÀ GIỚI THIỆU VỀ MỘT

Tài liệu môn Đại cương công nghệ sợi dệt (TEX3011) Read More »

Tài liệu môn Vật liệu dệt (TEX3051)

Tài liệu môn Vật liệu dệt (TEX3051)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật liệu dệt (TEX3051) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng và tài liệu Trong thư mục bao gồm bài giảng vật liệu dệt của thầy cô và các tài liệu đính kèm theo

Tài liệu môn Vật liệu dệt (TEX3051) Read More »

TEX2000 - Nhập môn kỹ thuật Dệt may

TEX2000 – Nhập môn kỹ thuật Dệt may

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn TEX2000 – Nhập môn kỹ thuật Dệt may mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Báo cáo môn học Báo cáo tham quan nhập môn của môn học được chụp lại dưới dạng hình ảnh, các

TEX2000 – Nhập môn kỹ thuật Dệt may Read More »

TÀI LIỆU MÔN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGÀNH MAY

Tài liệu môn Quản lý chất lượng ngành may – TEX3022

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quản lý chất lượng ngành may mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học 2. Đề cương quản lý chất lượng sản phẩm may

Tài liệu môn Quản lý chất lượng ngành may – TEX3022 Read More »

CÔN NGHỆ GIA CÔNG SẢN PHẨM MAY

TEX3112/TEX4342 – Tài liệu môn Công nghệ gia công sản phẩm may

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu CN gia công sản phẩm may mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng và tài liệu môn học Trong thư mục bài giảng bao gồm nhiều

TEX3112/TEX4342 – Tài liệu môn Công nghệ gia công sản phẩm may Read More »

Scroll to Top