CÔN NGHỆ GIA CÔNG SẢN PHẨM MAY

TEX3112/TEX4342 – Tài liệu môn Công nghệ gia công sản phẩm may

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu CN gia công sản phẩm may mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng và tài liệu môn học

Trong thư mục bài giảng bao gồm nhiều file, mình chỉ demo một file. Chi tiết các bạn xem trong thư mục.

2. Bài tập lớn công nghệ gia công sản phẩm may

Ở đây mình cũng chỉ up demo một file. Chi tiết các bạn xem trong thư mục.

Tài liệu môn Công nghệ gia công áp lực

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top