Hậu Văn Vở

các phương pháp gia công tinh

ME4122(Q) – Tài liệu môn các phương pháp gia công tinh

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn các phương pháp gia công tinh mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng môn các phương pháp gia công tinh CÁC BẠN XEM TOÀN BỘ BÀI GIẢNG TRONG THƯ MỤC NHÉ. 2. Sách tham …

ME4122(Q) – Tài liệu môn các phương pháp gia công tinh Read More »

ME3081 - Tài liệu môn thiết kế hệ thống cơ điện tử

ME3081 – Tài liệu môn thiết kế hệ thống cơ điện tử

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn thiết kế hệ thống CĐT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng môn thiết kế hệ thống cơ điện tử CÁC BẠN XEM TOÀN BỘ BÀI GIẢNG TRONG THƯ MỤC NHÉ. 2. Mẫu báo …

ME3081 – Tài liệu môn thiết kế hệ thống cơ điện tử Read More »

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP III - BF3533

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP III – BF3533

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II – BF3532 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng quá trình và thiết bị CNTP III Trong thư …

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP III – BF3533 Read More »

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II - BF3532

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II – BF3532

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II – BF3532 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng quá trình và thiết bị CNTP II Xem toàn …

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II – BF3532 Read More »

Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm BF3525

Tài liệu Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm BF3525

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm BF3525 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực …

Tài liệu Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm BF3525 Read More »

Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm - BF3524

Tài liệu Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm – BF3524

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm – BF3524 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm …

Tài liệu Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm – BF3524 Read More »

Vật lý học thực phẩm BF3522

Tài liệu môn Vật lý học thực phẩm – BF3522

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật lý học thực phẩm – BF3522 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng Vật lý học thực phẩm Xem toàn bộ bài giảng trong …

Tài liệu môn Vật lý học thực phẩm – BF3522 Read More »

Scroll to Top