sami

đề thi giữa kỳ đại số tuyến tính bách khoa

Tổng hợp đề thi giữa kỳ Đại số các nhóm ngành

Dưới đây là tổng hợp các file đề thi giữa kỳ đại số mà mình sưu tầm được. Các nhóm ngành 123 đều có thể ôn chung được nhé, vì cơ bản các dạng nó như nhau chỉ chênh về độ khó, nhóm ngành 12 thì có thêm 1 số kiến thức khác. Thế nên […]

Tổng hợp đề thi giữa kỳ Đại số các nhóm ngành Read More »

tài liệu xác suất thống kê

Tài liệu môn Xác suất thống kê (chương trình chuẩn) 2020/21

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu xác suất thống kê chương trình chuẩn mà mình sưu tầm được. Ngoài ra các bạn chương trình elitech hay chương trình tiên tiến cũng có thể tham khảo nhé. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để

Tài liệu môn Xác suất thống kê (chương trình chuẩn) 2020/21 Read More »

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Tài liệu môn Đại số các nhóm ngành chuẩn

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn đại số các nhóm ngành chuẩn mà mình sưu tầm được. Ngoài ra các bạn chương trình elitech hay CTTT cũng có thể tham khảo nhé. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

Tài liệu môn Đại số các nhóm ngành chuẩn Read More »

TÀI LIỆU GIẢI TÍCH 1

MI111X – Tài liệu môn Giải tích 1 các nhóm ngành chuẩn

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu giải tích 1 các nhóm ngành chuẩn mà mình sưu tầm được. Ngoài ra các bạn nhóm ngành elitech hay CTTT đều có thể tham khảo được nhé. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước

MI111X – Tài liệu môn Giải tích 1 các nhóm ngành chuẩn Read More »

TÀI LIỆU GIẢI THÍCH 2

MI112X – Tài liệu môn Giải tích 2 các nhóm ngành chuẩn

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu giải tích 2 các nhóm ngành chuẩn mà mình sưu tầm được. Ngoài ra các bạn nhóm ngành elitech hay CTTT đều có thể tham khảo được nhé. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước

MI112X – Tài liệu môn Giải tích 2 các nhóm ngành chuẩn Read More »

tài liệu giải tích 3

MI113X – Tài liệu môn giải tích 3 các nhóm ngành chuẩn

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu giải tích 3 các nhóm ngành chuẩn mà mình sưu tầm được. Ngoài ra các bạn nhóm ngành elitech hay CTTT đều có thể tham khảo được nhé. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước

MI113X – Tài liệu môn giải tích 3 các nhóm ngành chuẩn Read More »

Scroll to Top