ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI BCORN.ORG
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds

Tập đề thi cuối kỳ Giải tích 1

Tập đề thi cuối kỳ Giải tích 1

Dưới đây là tổng hợp các đề thi cuối kỳ Giải tích 1 qua các năm dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đề thi vẫn được update liên tục.

Khóa học giải tích 1

1. Tập đề thi cuối kỳ giải tích 1 – V1 (09.01.2021)

Danh sách một số đề có trong phiên bản 1 lần này:

 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 4 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 5 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 6 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 7 (Nhóm ngành 3)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 8 (Nhóm ngành 3)
 • ĐỀ 20192 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20193 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20193 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 4 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 5 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 6 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 7 (Nhóm ngành 3)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 8 (Nhóm ngành 3)
Tập đề thi cuối kỳ Giải tích 1
Khóa học giải tích 1

2. Đáp án đề CK 20191 – đề 1 (nhóm ngành 1)

Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 1 p1
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 1 p2
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 1 p3
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 1 p4

3. Đáp án đề CK 20191 – đề 3 (nhóm ngành 1)

Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 3 p1
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 3 p2
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 3 p3
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 3 p4
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 3 p5

3. Đáp án đề CK 20191 – đề 5 (nhóm ngành 2)

Khóa học giải tích 1

4. Đáp án đề CK 20191 – đề 7 (nhóm ngành 3)

5. Đáp án đề CK 20192 – đề 1 (nhóm ngành 1)

6. Đáp án đề CK 20193 – đề 1 (nhóm ngành 1)

7. Đáp án đề CK 20181 – đề 1 đề 2 (nhóm ngành 1)

7. Đáp án đề CK 20181 – đề 3 đề 4 (nhóm ngành 1)

8. Đáp án đề CK 20181 – đề 5 (nhóm ngành 2)

Khóa học giải tích 1

9. Đáp án đề CK 20181 – đề 7 (nhóm ngành 3)

Tài liệu được trích ra từ: Tài liệu Giải tích 1

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Bcorn x TailieuHUST tặng Gift Code khi đăng ký các khóa học đại cương, chuyên ngành và khóa học TOEIC từ con số 0.

(Chi tiết xem tại bài viết này hoặc quét mã QR)

ưu đãi bcorn