MI2036 - Xác suất thống kê và tín hiệu ngẫu nhiên

MI2036 – Xác suất thống kê và tín hiệu ngẫu nhiên

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn MI2036 – Xác suất thống kê và tín hiệu ngẫu nhiên mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Đề cương môn học

2. Đề thi tổng hợp

3. Sách xác suất thống kê và tín hiệu ngẫu nhiên

Tài Liệu MI3180 – Xác Suất Thống Kê Và Quy Hoạch Thực Nghiệm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top