Tài liệu môn phương pháp số MI3042

Tài liệu môn phương pháp số MI3042

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn phương pháp số MI3042 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn phương pháp số

Trong đây có một số file bài giảng, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Sách tham khảo (nên đọc)

Mình thấy một số anh chị bạn bè học môn này rồi thì đều khuyến khích xem quyển này vì nó sát.

3. Record môn học

Các bạn vào teams để xem record môn học này nhé.

Tài liệu môn Phân tích yêu cầu phần mềm IT4460

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top