Liên hệ

Nếu bạn có vấn đề gì cần trao đổi hay liên hệ cộng tác với nhóm mình thì bạn có thể liên hệ nhóm mình qua các địa chỉ sau:

  1. Email: [email protected] (chỉ liên hệ qua email này với mục đích công việc và hợp tác, mọi câu hỏi về bài viết mọi người xin vui lòng bình luận qua phần comment dưới bài viết đó.).
  2.  Facebook: https://www.facebook.com/tailieuhust
  3. Discord Channel: https://discord.com/invite/GKkhW3D9pq
  4. Telegram Channel: https://t.me/+–Cam2yPkOZlOGZl
Scroll to Top