Trường CNTT & TT

Tổng hợp tài liệu các môn cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc trường công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội

tài liệu môn Xây dựng chương trình dịch

Tài liệu môn Xây dựng chương trình dịch

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Xây dựng chương trình dịch – trường CNTT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. 1. Bài giảng Xây dựng chương trình dịch Bài giảng bên dưới chỉ là một bài giảng

Tài liệu môn Xây dựng chương trình dịch Read More »

Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS - IT4946

Tài liệu môn Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS – IT4946

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS – IT4946 – trường CNTT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. 1. Bài giảng Linux hệ nhúng Bài giảng bên dưới chỉ là

Tài liệu môn Linux hệ nhúng theo chuẩn kỹ năng ITSS – IT4946 Read More »

Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182

Tài liệu môn Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182 – trường CNTT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. 1. Bài giảng môn học Bài giảng bên dưới chỉ là một bài giảng

Tài liệu môn Thực hành xây dựng chương trình dịch IT4182 Read More »

Hệ thống thông tin web (Web Information System)

Tài liệu môn Hệ thống thông tin web (Web Information System)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BHệ thống thông tin web (Web Information System) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. 1. Bài giảng môn học Bài giảng bên dưới chỉ là một bài giảng minh họa, để

Tài liệu môn Hệ thống thông tin web (Web Information System) Read More »

Lập trình hướng đối tượng CTTT

Tài liệu môn Lập trình hướng đối tượng CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Lập trình hướng đối tượng CTTT dành cho chương trình tiên tiến mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. Các bạn chương trình chuẩn cũng có thể tham khảo nhé vì đa phần

Tài liệu môn Lập trình hướng đối tượng CTTT Read More »

Scroll to Top