Trường CNTT & TT

Tổng hợp tài liệu các môn cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc trường công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lập trình hướng đối tượng CTTT

Tài liệu môn Lập trình hướng đối tượng CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Lập trình hướng đối tượng CTTT dành cho chương trình tiên tiến mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào để tải về nhé, mình chỉ demo một số file thôi. Các bạn chương trình chuẩn cũng có thể tham khảo nhé vì đa phần …

Tài liệu môn Lập trình hướng đối tượng CTTT Read More »

Tài liệu môn Phân tích yêu cầu phần mềm IT4460

Tài liệu môn Phân tích yêu cầu phần mềm – IT4460

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Phân tích yêu cầu phần mềm IT4460 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Đề cương ôn tập Tài liệu môn Phát triển ứng dụng đa nền …

Tài liệu môn Phân tích yêu cầu phần mềm – IT4460 Read More »

Tài liệu môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng

IT4788 – Tài liệu môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Slide bài giảng Toàn bộ bài giảng các bạn xem trong thư mục …

IT4788 – Tài liệu môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng Read More »

technical writing and presentation hust

IT2030 – Tài liệu môn Technical Writing and Presentation

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Technical Writing and Presentation mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng Technical Writing and Presentation SOICT 2. Đề thi môn học – CNTT Trong thư mục là tổng hợp các đề thi của môn …

IT2030 – Tài liệu môn Technical Writing and Presentation Read More »

Scroll to Top