Trường CNTT & TT

Tổng hợp tài liệu các môn cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc trường công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tài liệu môn truyền thông đa phương tiện HUST

Tài liệu môn truyền thông đa phương tiện HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn truyền thông ĐPT của SOICT HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng truyền thông đa phương tiện Bài giảng của […]

Tài liệu môn truyền thông đa phương tiện HUST Read More »

Tài liệu thiết kế và triển khai mạng IP HUST

Tài liệu thiết kế và triển khai mạng IP HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn thiết kế và triển khai mạng IP của SOICT HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng 2. Bài tập LMS

Tài liệu thiết kế và triển khai mạng IP HUST Read More »

Tài liệu thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu HUST

Tài liệu thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu của SOICT HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng Trong thư

Tài liệu thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu HUST Read More »

Tài liệu môn quản trị dữ liệu và trực quan hóa

Tài liệu môn quản trị dữ liệu và trực quan hóa

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn quản trị dữ liệu và trực quan hóa của SOICT HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng Trong thư mục

Tài liệu môn quản trị dữ liệu và trực quan hóa Read More »

Tài liệu môn Phòng chống tấn công mạng HUST

Tài liệu môn Phòng chống tấn công mạng HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Tài liệu môn Phòng chống tấn công mạng HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng Trong thư mục là bài

Tài liệu môn Phòng chống tấn công mạng HUST Read More »

phát triển ứng dụng cho thiết bị di dộng

Tài liệu môn phát triển ứng dụng cho thiết bị di dộng

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Tài liệu môn phát triển ứng dụng cho thiết bị di dộng Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng Trong thư

Tài liệu môn phát triển ứng dụng cho thiết bị di dộng Read More »

Tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật truyền thông HUST

Tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật truyền thông HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Nhập môn kỹ thuật truyền thông Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng Trong thư mục bao gồm bài giảng của

Tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật truyền thông HUST Read More »

Scroll to Top