Tài liệu môn Mật mã ứng dụng - HUST

Tài liệu môn Mật mã ứng dụng – HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Mật mã ứng dụng của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Có 2 bộ bài giảng của thầy Dan Boneh và thầy Vĩnh

2. Bài tập

Bài tập được sưu tầm từ 2 giáo viên và các nguồn khác nhau

bài tập mật mã ứng dụng

3. Code

4. Đề thi môn học

Trong thư mục là tổng hợp các đề thi giữa kỳ, cuối kỳ sưu tầm cho các bạn tham khảo và ôn thi

đề thi mật mã ứng dụng

5. Giáo trình mật mã ứng dụng

Tài liệu môn Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn (HUST)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top