Tài liệu môn tối ưu lập kế hoạch HUST

Tài liệu môn tối ưu lập kế hoạch HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn tối ưu lập kế hoạch HUST của SOICT HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Trong thư mục bao gồm 1 bộ bài giảng tiếng anh và 1 bài giảng tiếng việt

2. Bài tập

3. Bài tập lớn tối ưu lập kế hoạch

Rất nhiều file thao hồ cho bạn tham khảo

Bài tập lớn tối ưu lập kế hoạch

4. Giáo trình

Tài liệu môn Thuật toán ứng dụng HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top