Tài liệu thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu HUST

Tài liệu thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu của SOICT HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Trong thư mục bao gồm 3 bộ bài giảng, trong đó có 2 thầy nước ngoài, 1 thầy Trần Việt Trung

2. Bài tập thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu

Bài tập thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu

3. Giáo trình môn học

Tài liệu môn quản trị dữ liệu và trực quan hóa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top