tài liệu chuyên ngành CNTT

Full tài liệu chuyên ngành CNTT đại học BKHN

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu chuyên ngành IT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Download tài liệu chuyên ngành CNTT

Trong thư mục này bao gồm rất nhiều tài liệu về các môn như hệ điều hành, lập trình java,… Chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé.

Tài liệu môn Nhập môn kĩ thuật ngành điện

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top