soict

Tài liệu môn Phân tích yêu cầu phần mềm IT4460

Tài liệu môn Phân tích yêu cầu phần mềm – IT4460

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Phân tích yêu cầu phần mềm IT4460 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Đề cương ôn tập Tài liệu môn Phát triển ứng dụng đa nền […]

Tài liệu môn Phân tích yêu cầu phần mềm – IT4460 Read More »

Tài liệu môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng

IT4788 – Tài liệu môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Slide bài giảng Toàn bộ bài giảng các bạn xem trong thư mục

IT4788 – Tài liệu môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng Read More »

Nhập môn học máy và khai phá dữ liệu

IT3190 – Tài liệu môn Nhập môn học máy và khai phá dữ liệu

Dưới đây là tổng hợp tài liệu môn Nhập môn học máy và khai phá dữ liệu dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Học máy là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan tới việc nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật cho phép các hệ

IT3190 – Tài liệu môn Nhập môn học máy và khai phá dữ liệu Read More »

tài liệu môn lập trình hướng đối tượng

Tài liệu môn Lập trình Hướng đối tượng

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn lập trình hướng đối tượng mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Bài giảng môn học Trong thư mục bài giảng bao gồm nhiều file, nhiều bài

Tài liệu môn Lập trình Hướng đối tượng Read More »

Scroll to Top