tài liệu môn linux và phần mềm mã nguồn mở hust

Tài liệu Linux và phần mềm nguồn mở

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Linux và phần mềm mã nguồn mở mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Trong thư mục bao gồm nhiều bài khác nhau, ở đây mình chỉ minh hoạt một file còn chi tiết các bạn bấm vào thư mục để xem nhé

Tài liệu môn Lập trình mạng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top