Tài liệu môn Thuật toán ứng dụng HUST

Tài liệu môn Thuật toán ứng dụng HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Thuật toán ứng dụng HUST của SOICT HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

2. Đề thi giữa kỳ

Bao gồm tài liệu đề thi của một số thầy cô

3. Đề thi cuối kỳ thuật toán ứng dụng

Bao gồm tài liệu đề thi của một số thầy cô

đề thi cuối kỳ thuật toán ứng dụng

4. Tài liệu thực hành

5. Tài liệu trắc nghiệm

Tài liệu thiết kế và triển khai mạng IP HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top