Tài liệu thiết kế và triển khai mạng IP HUST

Tài liệu thiết kế và triển khai mạng IP HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn thiết kế và triển khai mạng IP của SOICT HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Bài giảng thiết kế và triển khai mạng IP HUST

2. Bài tập LMS daotao.ai

3. Bài tập lớn

4. Tài liệu lý thuyết

5. Thực hành thiết kế và triển khai mạng IP

Tài liệu thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top