Tài liệu môn Phòng chống tấn công mạng HUST

Tài liệu môn Phòng chống tấn công mạng HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Tài liệu môn Phòng chống tấn công mạng HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Trong thư mục là bài giảng của thầy Bùi Trọng Tùng

2. Đề thi môn phòng chống tấn công mạng

3. Tài liệu trắc nghiệm

Đây là tài liệu quiz test

Tài liệu môn Phòng chống tấn công mạng HUST

Tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật truyền thông HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top