Tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật truyền thông HUST

Tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật truyền thông HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Nhập môn kỹ thuật truyền thông Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Trong thư mục bao gồm bài giảng của thầy Tạ Hải Tùng và cô Ngô Quỳnh Thu kèm bài giảng kỹ thuật truyền số liệu.

2. Công thức

công thức Nhập môn kỹ thuật truyền thông HUST

3. Đề cương môn học

4. Giáo trình nhập môn kỹ thuật truyền thông

Tài liệu môn Mật mã ứng dụng – HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top