Tài liệu môn truyền thông đa phương tiện HUST

Tài liệu môn truyền thông đa phương tiện HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn truyền thông ĐPT của SOICT HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng truyền thông đa phương tiện

Bài giảng của thầy Trần Quang Đức

bài giảng môn truyền thông đa phương tiện HUST

Tài liệu môn tối ưu lập kế hoạch HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top