Tài liệu tư duy công nghệ và thiết kế mỹ thuật

Tài liệu tư duy công nghệ và thiết kế mỹ thuật

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn tư duy công nghệ và thiết kế mỹ thuật của HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Bài giảng của thầy Hán Trọng Thanh

2. Bài tập lớn tư duy công nghệ và thiết kế mỹ thuật

Bao gồm file word trình bày và file thuyết trình

3. Slide mẫu trình bày

Tài liệu môn truyền thông đa phương tiện HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top