tài liệu môn Vật liệu điện

Tài liệu môn Vật liệu điện

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật liệu điện mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Slide bài giảng

Trong thư mục bao gồm nhiều bộ bài giảng của các thầy cô khác nhau, mình chỉ demo một file còn chi tiết thì các bạn vào thư mục xem và tải xuống nhé.

2. Tổng hợp giáo trình vật liệu điện

Gồm giáo trình vật liệu điện và từ – Hoàng Trọng Bá, giáo trình vật liệu điện của vụ giáo dục

3. Tổng hợp đề thi và lời giải

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để tải toàn bộ nhé

4. Tài liệu thí nghiệm

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để tải toàn bộ nhé

5. Tài liệu khác

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để tải toàn bộ nhé

Tài liệu môn Tương tác người máy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top