Trường Điện – Điện tử

Tổng hợp tài liệu các môn cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc trường điện – điện tử – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tài liệu tư duy công nghệ và thiết kế mỹ thuật

Tài liệu tư duy công nghệ và thiết kế mỹ thuật

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn tư duy công nghệ và thiết kế mỹ thuật của HUST Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng Bài giảng của

Tài liệu tư duy công nghệ và thiết kế mỹ thuật Read More »

Tài liệu môn Truyền động điện

Tài liệu môn Truyền động điện

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Truyền động điện – trường điện – điện tử Đại học Bách khoa Hà Nội mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng truyền động điện Trong thư mục gồm nhiều file bài giảng, các

Tài liệu môn Truyền động điện Read More »

Tài liệu môn kỹ thuật điện CTTT

Tài liệu môn kỹ thuật điện CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu kỹ thuật điện CTTT dành cho chương trình tiên tiến mà mình sưu tầm được. Mặc dù tài liệu lấy từ lớp kỹ thuật điện CTTT nhưng mình thấy các bài giảng lẫn video đều sử dụng tiếng việt nên các chương trình chuẩn kỹ thuật

Tài liệu môn kỹ thuật điện CTTT Read More »

Scroll to Top