Viện sinh phẩm

Tổng hợp tài liệu các môn cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm – Đại học Bách Khoa Hà Nội

BF5582 - Đồ án Tốt nghiệp (Viện sinh phẩm)

BF5582 – Đồ án Tốt nghiệp (Viện sinh phẩm)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF5582 – Đồ án Tốt nghiệp (Viện sinh phẩm) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Tổng hợp đồ án và tài liệu Các file tài liệu các bạn xem trong thư mục nhé BF5577 – […]

BF5582 – Đồ án Tốt nghiệp (Viện sinh phẩm) Read More »

BF5541 - Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm

BF5541 – Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF5541 – Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng Mọi người xem toàn bộ bài giảng trong thư mục nhé. Ở đây mình chỉ

BF5541 – Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm Read More »

BF5539 - Thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí

BF5539 – Thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF5539 – Thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài tập Các bạn xem toàn bộ file trong thư mục nhé 2. Phần mềm CoolPack BF5526

BF5539 – Thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí Read More »

BF5526 - Quản lý chất lượng toàn diện chuỗi cung ứng TP

BF5526 – Quản lý chất lượng toàn diện chuỗi cung ứng TP

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quản lý chất lượng toàn diện chuỗi cung ứng TP mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng Xem toàn bộ bài giảng trong thư mục nhé. 2. Bài tập nhóm 3. Sổ tay quản

BF5526 – Quản lý chất lượng toàn diện chuỗi cung ứng TP Read More »

BF5515 - Công nghệ sản phẩm nhiệt đới (chè, cà phê cacao, chất thơm, thuốc lá)

BF5515 – Công nghệ sản phẩm nhiệt đới (chè, cà phê cacao, chất thơm, thuốc lá)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF5515 – Công nghệ sản phẩm nhiệt đới (chè, cà phê cacao, chất thơm, thuốc lá) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng 2. Báo cáo giữa kỳ/ thuyết trình 3. Đề thi công

BF5515 – Công nghệ sản phẩm nhiệt đới (chè, cà phê cacao, chất thơm, thuốc lá) Read More »

BF5514 - Công nghệ sản phẩm giàu protein, lipid

BF5514 – Công nghệ sản phẩm giàu protein, lipid (CN Thịt, Thủy sản, Sữa, dầu béo)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF5514 – Công nghệ sản phẩm giàu protein, lipid (CN Thịt, Thủy sản, Sữa, dầu béo) mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Bài giảng 2. Đề thi công nghệ sản phẩm giàu protein, lipid 3.

BF5514 – Công nghệ sản phẩm giàu protein, lipid (CN Thịt, Thủy sản, Sữa, dầu béo) Read More »

Scroll to Top